Diremos adiós dentro de ...

A Galicia.

A Galicia
Petraldia

MarcosA Galicia.
Artículo … 1.518.
Categoría … Firma de autor.
Publicado por … Marcos Castro.

Semana de Galicia y las letras gallegas.

Bandera de Galicia Bandera de españa

Ai, esperta, adorada Galicia,
de ese sono en que estás debruzada,
do te rico porvir a alborada
polo ceo exergándose vai.

Xa cantando os teus fillos te chaman,
e cos brazos en cruz se espreguizan…
¡Malpocados! O que eles cobizan
é un bico dos labios da nai.

Dese chan venturoso arricado
pola man do meu negro destino,
hasta mesmo soñando maxino
eses campos risonos cruzar.

E correr polas hortas e prados,
onde leda pasou miña infancia,
respirando a suave fragancia
de xazmín, caravel, azahar.

Coido ver esas rías sereas,
escumando cos barcos veleiros,
e cantares oír feiticeros,
que en ningures tan doces oín.

Inda creo sentir as labercas,
que pineiran nos aires cantando,
cando o sol vai as nubes pintando
de amarelo, de lume e carmín.

Ao través de aguzados penedos
penso ver empinados petoutos,
viñas, hortas, devesas e soutos,
que apouvigan os ventos do sur.

E saltando regueiros e valos,
cata xa outros bos horizontes,
outras veigas, mariñas e montes,
que se perden na brétema azul.

Soño ahí que entre verdes pereiras
fouliadas alegres escoito,
cando o ceo se reviste de loito
nas poéticas noites do verán.

E que en medio de nenas garridas
canta un mozo con voz pracenteira,
para o lado tumbada a monteira,
unha orella tapando coa man.

Eu soñei ver na cume do Pindo,
adornados de mirto e loureiros,
escritores poetas guerreiros,
que sorrindo se daban a man.

Eran eses os fillos mais caros,
que da patria aumentaron a gloria:
os seus nomes nos fastos da historia
con diamante grabados serán.

E dimpois unha endrómena rara
vin moverse con ágoa fervente,
e silvando como una serpente,
como un lóstrego os campos cruzou.

Era aquel o porvir que xa soa
e das probes aldeas fai vilas…
¡Adiós cantos e musas tranquilas!
o imperio da industria empezou.

Acordei… O meu soño dourado,
como fume pasou de repente,
e magoado o meu peito se sente
de soidades e amor palpitar.

Marmurei: ¡Adorada Galicia! …
(E dos ollos chovíame as bágoas).
¡Quen pudera beber túas ágoas,
e teus aires feliz respirar!.

De ti lonxe, querido corruncho,
eu mirrándome estou de amargura,
como a froita que vai xa madura,
e entre silvas o vento guindou.

¡Teño envidia da libre andoriña,
que ahí chega por todos os maios!
¡Teño envidia das nubes e raios,
que o Sudeste a esas terras levou!.

A ti voa entre ardentes suspiros,
sobre as trémulas alas do vento,
a soidade do meu pensamente,
que decote cravado está en ti.

Por diversos países que eu vaia,
ti serás miña doce memoria…
¡Mesmo entrar non quixera na gloria
sin primeiro pasar por ahí!.

Ay, despierta, adorada Galicia,
de ese sueño en que estás inclinada,
de tu rico porvenir la alborada,
por el cielo estirándose va.

Ya cantan llamándote tus hijos,
y con los brazos en cruz se desperezan…
¡Desgraciados! Lo que ellos codician
es un beso de los labios de su madre.

De se suelo venturoso arrancado
por la mano de mi negro destino,
hasta mismo soñando imagino
esos campos risueños cruzar.

Y correr por los huertos y prados,
donde feliz paso mi infancia.
respirando la suave fragancia
de jazmín, clavel, azahar.

Cuido ver esos ríos serenos,
espumando con los barcos veleros,
y cantares escuchar hechizados,
que tan dulce oí en ningún lugar.

Aún creo sentir las alondras,
que vuelan en el aire cantando,
cuando el sol va las nubes pintando
de amarillo, de fuego y carmín.

A través de aguzadas rocas
pienso ver empinadas piedras,
viñas, huertas, devesas y sotos
que silban los vientos del sur.

Y saltando regueros y vallas
hasta ya otros horizontes buenos,
otras vegas, marinas y montes,
que se pierden en la calima azul.

Ahí sueño entre verdes perales
foliadas alegres escucho,
cuando el cielo se reviste de luto
en las poéticas noches de verano.

Y que en el medio de las niñas garridas
canta un niño con voz placentera,
para un lado tumbada la montera,
una oreja tapando con la mano.

Yo soñé ver en la cima del monte
adornados de mirto y laureles,
escritores poetas guerreros,
que sonriendo se daban la mano.

Eras eses los hijos más caros,
que de la patria aumentaron la gloria:
sus nombres en los fastos de la historia
con diamante grabados están.

Y después una andrómeda rara
vi moverse con agua caliente,
y silbando como una serpiente
como un relámpago los campos cruzó.

Era aquel porvenir que ya suena
y de las pobres aldeas hacen villas…
¡Adiós cantos e musas tranquilas
el imperio de la industria empezó.

Me acordé… de mi sueño dorado
como humo pasó de repente
y lastimado mi pecho siento
palpitar de soledad y amor.

Murmuré: ¡Adorada Galicia!…
(Y de los ojos me llovían las lágrimas)
¡Quien pudiera beber tus aguas
y tus aires feliz respirar.

Lejos de ti, querido rincón
yo me estoy mirando de amargura,
como la fruta que va ya madura,
y de silvas el viento gritó.

¡Tengo envidia de la anduriña libre
que ahí llega por todos los mayos!
¡Tengo envidia de las nubes y rayos
que el sudeste a esas tierras llevó!

A ti abuela de ardiente suspiros,
sobre las trémulas alas de viento,
la soledad de mi pensamiento,
que constantemente está en ti clavado.

Por diversos países a los que yo vaya
tú serás mi dulce memoria…
¡Mismo no quiero entrar en la gloria
sin pasar primero por ahí!.

Francisco Añón PazFrancisco Añón Paz (Outes, 1.812 – Madrid, 1.878). Letras galegas 1.966.
Precursor de nuestro resurgimiento, Francisco Añón Paz destaca por su obra poética, recopilada de manera póstuma, además de ejercer como periodista colaborando en numerosas publicaciones. En su día, este poema fue candidato al himno gallego.

Votar esta anotación en Bitácoras.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
5 comentarios
Comentarios
Para Comentar Elige el Sistema de Comentario de tu Agrado:
comentarios google
comentarios blogger
comentarios facebook

5 comentarios:

Benjamin Castro dijo...

Había oído hablar de un posible himno, y ahora que lo leí me ha gustanto tanto como el actual.

Un saludo, te sigo leyendo y... ¡escribiendo!.

Lucia Magariños dijo...

Precioso.

Besitos !!.

Celso Bergantiño dijo...

Muy bueno.

Un abrazo chatín !!.

Bruno Fernández dijo...

Impresionante.

Salu2.

Blogger dijo...

If you want your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (no matter why you broke up) you must watch this video
right away...

(VIDEO) Get your ex back with TEXT messages?

¡Deja tu comentario...!

Alianzo:

Alianzo Rank global Alianzo Rank de España Alianzo Rank de Galicia Alianzo Rank de Ourense Alianzo Rank de Pasiones personales Alianzo Rank de Galego EasyHits4U.com - Your Free Traffic Exchange - 1:1 Exchange Ratio, 5-Tier Referral Program. FREE Advertising!
top