Diremos adiós dentro de ...

Pasajes de escritores gallegos (03).

1.141 | Pasajes de escritores gallegos (03).
Firma de autor.
Semana de Galicia.

Hombre leyendo un libro
Cartas al alma

Florentino Cuevillas | Letras Galegas 1.968.
Prosas Galegas (Prosas gallegas).

"¡Pobriños os ríos! Os máis pequenos morreron xa. As fervenzas dos outros calaron ca súa leda cantiga, e os muiñeiros esqueceron as noites afrodíticas dos muiños. De vagar, de vagar, soio escoan por entre as pedras das presas fíos de auga, tan miudos, tan febles, que semellan as bágoas dun neno. ¿Onde foi, ouh ríos, a vosa forza de viaxeiros arriscados? Tristeiros, mudos, a vosa iauga encora nas chás e fede por que, falla de azos pra camiñar, morreu ca soedade do alén.

E aínda os grandes ríos da nosa terra: O Miño, O Sil, o Ulla, qué debecidos, qué pobres! De cada día, o voso leito afúndese máis, como si andivérades a abrir a vosa propia sepultura.

E tí, gabacha fonte do lugar, amiga das mozas e dos parrafeos, e tí, fontiña homildosa da gándara, consolo de pogoreiros, casa frorida da moura encantada, ¿qué sentides ao ollar estiñadas as vosas augas? ¿Qué vai ser da moura encantada, cando a fontiña da gándara sexa soio unha cotra regañada".

"¡Pobres ríos! Los más pequeños ya murieron. Las cascadas de los otros callaron con su alegre cantiga, y los molineros olvidaron las noches afrodisíacas de los molinos. De vagar, de vagar, solo se escuchan por entre las piedras de las presas hilos de agua, tan menudos, tan débiles, que semejan las lágrimas de un niño. ¿Donde fue, oh ríos, vuestra arriesgada fuerza viajera? Tristones, mudos, vuestra agua encalla en los suelos y huele por que, falta de ánimos para caminar, murio con la soledad del más allá.

Y aún los grandes ríos de nuestra tierra: El Miño, el Sil, el Ulla, que rabiosos, qué pobres!  De cada día, a vuestro lecho de hunde más, como si estuvierais abriendo vuestra propia sepultura.

Y tú, alabátela fuente del lugar, amiga de las mujeres y de los parrafeos, y tú, fuente humilde de la gándara, consuelo de pogoreiros, florida casa de la mora encantada, ¿que sentís al mirar restañada vuestras aguas? ¿Qué será de la mora encantanda, cuando la fuente de la gándara sea sólo una regañada mugre?".

Vicente Martínez Risco | Letras galegas 1.981.
Leira (Propiedad).

"Nas camiñatas longas polas vereas enlamadas do val, antre as muradellas dos eidos e á sombra dos carballos, polos vieiros abertos da serra, batidas do vento, antre as luces e as carqueixas, polas estradas poeirentas baixo un sol de xusticia; nas pousas na porta de chouza e na portalada do pazo, ao pé do cruceiro ou debaixo dun cabaceiro, ao acollido da chuvia, xantando nós mesós, sentados nos longos bancos onde se sentan osarrieiros e os camiñantes; durmindo nas pousadas da aldea, baixo o faiado de rexas trabes de castiñeiro; falando cos rapaces, con vellos, coas mulleriñas, cos homes que andan no traballo; ollando os longos horizontes cinguidos de serras azúes, sorbendo o ár fresco da mañá e o luar da noite, vai ún comungando coa terra, deixándoa entrar máis adentro na ialma, sintinto a suprema mística identidade coa gran nai zilenzosa, ao tempo que a súa vida imensa nos inunda e donámonos dun pouco da forza plástica criadora de todas as cousas. A forza inmorredoira que ha dar forma fatura a ialma segreda e diviña de Galicia.

"En las largas caminatas por los campos enlamados del valle, ante las murallas de las fincas y la sombra de los carballos, por las veredas abiertas de la sierra, abatidas del viento, ante las luces y las carqueixas, por las carreteras polvorientas bajo un sol de justicia; en las posadas en la puerta de hierro y en el portalón del pazo, al pie de un cruceiro o debajo de un cabecero, al acogido de la lluvia, comiendo en las mesas, sentados en los largos bancos donde se sientan los serreros y los caminantes; durmiendo en las posadas de las aldeas, bajo el faiado de rejas de un castañero, hablando con los niños, con los ancianos, con las mujercitas, con los hombres que andan trabajando; ojeando los largos horizontes ceñidos de sierra azués, sorbiendo el aire fresco de la mañana y la luna de la noche, va uno comulgando con la tierra, dejándola entrar más adentro del alma, sintiendo la mística identidad suprema con la gran madre silenciosa, al tiempo que su inmensa vida nos inunda y nos contagia un poco de su fuerza criadora de todas las cosas. La inmortal fuerza que ha de dar forma natural al alma secreta y divina de Galicia".

ARTÍCULOS RELACIONADOS…

Escritura14.05.12 | 0.334 .- Pasajes de escritores gallegos (I).

"La Morada del Búho" no ha querido desaprovechar esta oportunidad y durante estos días os publicaré fragmentos de obras de autores gallegos importantes y culminaré dicho día con un post sobre el origen de ese día tan especial para Galicia con textos de Rosalía de Castro, Vicente Risco y Francisca Herrero.

Escritura30.01.13 | 602 .- Pasajes de escritores gallegos (II).

Alfonso R. Castelao… Galicia é a mellor esquina do solar hispánico, cabo do mundo antigo e avanzada de Europa nomar inmenso da liberdade…
Manuel Murguía… ¡O noso idioma! O que falaron nosos pais e vamos esquecendo, o que falan os aldeáns e nos achamos a ponto de n'tendelo…

» Lucía Magariños.

Votar esta anotación en Bitácoras.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
4 comentarios
Comentarios
Para Comentar Elige el Sistema de Comentario de tu Agrado:
comentarios google
comentarios blogger
comentarios facebook

4 comentarios:

Benjamín Castro dijo...

Dos buenos extractos de dos grandes autores.

Un saludo y te sigo leyendo.

Celso Bergantiño dijo...

Unos pasajes bien escogidos.

Un abrazo chatina !!.

Bruno Fernández dijo...

¡Que grandes textos!.

Salu2.

Marcos Castro dijo...

Muy buena selección.

Un abrazote.

¡Deja tu comentario...!

Alianzo:

Alianzo Rank global Alianzo Rank de España Alianzo Rank de Galicia Alianzo Rank de Ourense Alianzo Rank de Pasiones personales Alianzo Rank de Galego EasyHits4U.com - Your Free Traffic Exchange - 1:1 Exchange Ratio, 5-Tier Referral Program. FREE Advertising!
top